A Tatai Ipari és Logisztikai Park

Infrastruktúra:a területen teljes infrastruktúra kerül kiépítésre

Ivóvíz, vízvételezés

A terület ivóvízellátása NA200 KM PVC (statikus nyomás 3,5-5,5 bar) ipari parkot ellátó célvezetékről biztosítható.. Erre a nyomóvezetékre a tűzivíz hálózat is rácsatlakoztatható. A Tatai Ipari Park területén napi egyenletes vízfogyasztást feltételezve a 600m3/d mennyiséget a Vízmű zavartalanul biztosítani tudja. A szolgáltató az ÉDV Rt., Tatabánya.

Szennyvízhálózat

A keletkező kommunális szennyvíz közvetlenül bevezethető a kiépített NA 300 ill. NA 200 KG szennyvízcsatornába, melyek közvetlenül a központi átemelőbe vannak bekötve. A szolgáltató az ÉDV Rt., Tatabánya.

Csapadékvíz elvezetés

Az ipari park területen halad át a Pokker dűlői vízfolyás és ennek két mellékága, melyek a terep mélyvonalaiban haladnak. A kiépített NA 1200 beton csapadék-csatorna gyűjti össze a terület csapadék vizeit. A területről a csapadékvíz a Kocsi út alatti átereszen keresztül a legközelebbi befogadóba kerül.

Földgázellátás

A tatai gázfogadó állomástól az Ipari Park területének határáig kiépítésre került 3700 m hosszúságú, középnyomású egyedi célvezeték. Erről kiadható gázmennyiség 4500 Nm3/h. Ipari parkon belül kiépítésre került D 110 kis- középnyomású vezetékről (névleges nyomás 3 bar) jelenleg 4 200 m3/h mennyiség adható ki. Pmin=2,5 bar. A szolgáltató az É-Gáz Rt., Győr.

Villamos energia

A terület villamos energia ellátása három irányból biztosítható. A területen áthaladó 20 KV-os légvezetékről 5 MW teljesítmény vehető le. Az Ipari Parkban további teljesítményigények jelentkezése esetén, a Szent György puszta közelében a többletigények biztosítására új tápponti 132/33kV-os alállomásról földkábellel biztosítható a Tatai Ipari Park területéig, mely 20 MW energiát képes kiszolgálni. A hálózat üzemeltetője illetve tulajdonosa az E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt..

Telekalakítás

A telekalakítás a mindenkori érvényes szabályozási terv szerint történhet. Általánosan rögzíthető, hogy a „Ring” nyomvonalától északra, a Kocsi út, az Ipari Park I. ütem és a Tatai Mg. Rt. közelében 3.000 m2-es telkek, egyéb területeken pedig 10.000 m2-es telkek alakíthatók ki. (legkisebb telekméret) A telkek összevonhatóak, így egybefüggő, nagy, több 10 ha-os telkek kialakítására is van mód- Ide kell a Gyula közműves térképe, csak a közműveket le kell venni és a telektömböket bemutatni.

Úthálózat

Az Ipari Park területéből kiszabályozásra kerültek az un. szerkezeti utak ( „Ring” nyomvonal 24 m-es szabályozási szélességgel, Kocsi útra rákötő, Kocsi úttal párhuzamos szerkezeti út és M1 autópálya alatt átvezető szerkezeti út 16 m-es szabályozási szélességgel). Az egyes telkeket feltáró magánutak ugyancsak 16 m-es szabályozási szélességgel kerülnek kiszabályozásra a ténylegesen felmerülő telekosztásnak megfelelően.

utcanevek.pdf

Közművek